2018. május 25-től alkalmazandó az az Uniós Rendelet, amely a magyar adatvédelmi törvényt is felülírva a jövőben az adatvédelem, adatkezelés szabályait rögzíti. A jogszabály területi hatálya lényegesen túlterjed az Unió határain, mert egyik alapelveként rögzíti, hogy az Unió állampolgárai felé történő termékértékesítést vagy szolgáltatást nyújtó cégekre, elhelyezkedésüktől függően kiterjed. Vonatkozik további mindazon cégekre is, akik alvállalkozóként férnek hozzá az ilyen cégek által kezelt személyes adatokhoz.


A jogszabályi változások miatt, már nem elegendő csak papírozást végeznünk. Bizony a lehetőségeinkhez képes műszaki megoldásokat is be kell vezetnünk. A műszaki megoldásokhoz meg kell határozni a cég által tárolt és kezelt személyes adatok helyét, hozzáférhetőségét, biztonsági állapotát illetve a cégtől elvárt biztonsági szintet. Ezt kockázat elemzésnek hívjuk. Az elemzés elkészültével kell meghatározni a szükséges műszaki eszközöket és a bevezetési ütemezést.


Fontos azonban az is, hogy a hatóságnak is – szükség esetén – pontos tájékoztatást tudjunk adni, amivel akár el tudjuk kerülni a bírságot vagy csökkenthetjük a büntetési tételt. A műszaki eszközök pedig magukkal hozzák, az új belső szabályozok kialakítását, amire szintén nagy szükségünk lehet a folyamatainkhoz és a biztonsági szintjeink szinten tartásához. A jó hír, hogy a személyes adatvagyon és a cég értéktermelő adatvagyona között jelentős átfedések lehetnek. Így nem csak a hatóságoknak és ügyfeleinknek felelünk meg, de a megfelelően kialakított biztonság a saját vállalati értékeinket is őrizni fogja, ami például a vállalat értékesítésénél jelentős többletbevételt okozhat.


Jogász és műszaki kollegáink, partnereink készen állnak támogatni Önt és cégét a hatósági és üzleti elvárások megfelelésében!

Szolgáltatásaink a 2018 májusától életbelépő egységes adatvédelmi rendelethez kapcsolodóan.

  • Adatvagyon leltár
  • Adat áramlási folyamatok feltárása
  • GDPR-hez kapcsolódó jogiszolgáltatás partnereinkkel
  • Adatvédelmi tisztviselő biztosítása
  • Biztonsági incidensek jogi és műszaki kezelése
  • Szabályzatok készítése
  • Adatbiztonsági rendszerek tervezése, szállítása, üzemeltetése
  • Adat és információ biztonsággal kapcsolatos biztonsági oktatás
  • Adatvédelemmel kapcsolatos projekt menedzsment

A jogkövetkezmények súlyosak lehetnek, amit legjobban a megemelt bírságtétel tükröz, mivel elérheti a 20.000.000.- Eurót, illetve az árbevétel akár 4%-t (attól függően, hogy melyik a magasabb összeg)